Ozoncontainer
Ozoncontainer Ozon container

Containerløsning – Ozon

Plug & Play – komplet & køreklar. En god løsning på lugtfjernelse i madrasser og hynder mm. er i et lukket rum eller i en fritstående container eller
lign. Her placeres de genstande som ønskes behandlet. Gerne liggende på trådgitter, så der kan opnås en god ventilation på alle overflader. Ozongeneratoren startes og rummet holdes lukket under behandlingen.
Ved brug af en til flere ventilatorer i rummet (høj luftcirkulation), øges effekten af ozonluften, da den holdes i bedre kontakt med genstandene, der behandles. Ligeledes forkortes behandlingstiden, når luftcirkulationen er høj.

Lugtgener i rum, hynder og madrasser
Lugte som vi opfanger, kan komme fra bakterier, virus, organiske materiale eller svampesporer.
Disse kan være svære at komme til livs. Her er ozon i luftform en effektiv og billig løsning. Samtidig er den miljømæssigt korrekt. Ozon efterlader ingen kemiske restmaterialer, da ozon (O3) nedbrydes til O2 – som bare er ilt i luften.
Når ozon rammer f.eks. bakterier, nedbrydes bakteriens cellevæg, hvorved bakterien kollapser og dør.

Derved stoppes produktionen af de stoffer, som opfanges som lugt.

Kontakt os for en uforpligtende snak