Ozon container

Komplet køreklar løsning til behandling hynder, madrasser, møbler og genbrugshjælpemidler.

Kategori:

Plug & Play – komplet & køreklar.

En god løsning på lugtfjernelse i madrasser og hynder mm. er i et lukket rum eller i en fritstående container eller
lign. Her placeres de genstande som ønskes behandlet. Gerne liggende på trådgitter, så der kan opnås en god ventilation på alle overflader. Ozongeneratoren startes og rummet holdes lukket under behandlingen.
Ved brug af en til flere ventilatorer i rummet (høj luftcirkulation), øges effekten af ozonluften, da den holdes i bedre kontakt med genstandene, der behandles. Ligeledes forkortes behandlingstiden, når luftcirkulationen er høj.

Lugtgener i rum, hynder og madrasser

Lugte som vi opfanger, kan komme fra bakterier, virus, organiske materiale eller svampesporer.
Disse kan være svære at komme til livs. Her er ozon i luftform en effektiv og billig løsning. Samtidig er den miljømæssigt korrekt. Ozon efterlader ingen kemiske restmaterialer, da ozon (O3) nedbrydes til O2 – som bare er ilt i luften.
Når ozon rammer f.eks. bakterier, nedbrydes bakteriens cellevæg, hvorved bakterien kollapser og dør.

Derved stoppes produktionen af de stoffer, som opfanges som lugt.

Økonomi og miljøperspektiv

Foruden nedenstående, direkte økonomiske besparelser, er der ligeledes en betydelig reduktion af miljøbelastningen, ved produktion af nye produkter. Dertil kommer miljøforbedringen ved mindre forbrug og udledning af kemiske restprodukter.
Ozon er lavet af ilt og nedbrydes, til ilt = Ingen kemiske restprodukter

ozon

Anbefalinger

Indkøbskurv