Ozon

Viser alle 2 resultater

Om Ozon

Ozon findes i naturen, dels som et beskyttende lag mod ultraviolette stråler i stratosfæren dels som ozon i atmosfæren. Tit og ofte bliver ozon nævnt i
miljøsammenhænge; som udtynding af ozonlaget og forøget indhold af ozon i jordnære omgivelser.

Faktum er at ozon faktisk anvendes til at desinficere luft og vand med og anvendes desuden i en lang række industrielle processer. Ozon er et meget aktivt molekyle som er eftertragtet for sin stærkt oxyderende evne. At anvende ozon til rensning er en vel afprøvet teknik. Markedet for ozon er stort bl.a. i USA, Sverige og ekspanderende i Danmark. Ozon er et tri-atomart iltmolkyle dvs. O3 der findes naturligt i naturens kredsløb.

Hvad er Ozon?

Ozon er et tri-atomart iltmolkyledvs. O3 der findes naturligt i naturens kredsløb. Oppe i stratosfæren, 10-50 km. over vore hoveder, forvandler sollyset til stadighed en del af luftens ilt-molekyler O2 til ozon.

Det naturlige ozonlag som dannes på denne måde absorberer det ultraviolette lys fra solen, nærmere bestemt den såkaldte UV-B stråling (som er stråling i bølgelængdeområdet 280 – 315 nm). Det er dette ozonlag, der gør det muligt overhovedet at eksistere på jordkloden.

Ozon desinficerer og nedbryder sig selv

Virus, svampesporer og bakterier nedbrydes, ved kontakten med ozon. Selv MRSA nedbrydes. Herefter nedbryder ozon sig selv og bliver igen til ilt.

Dette er en meget stor fordel i forhold til anvendelse af kemikalier som f.eks. klor. Derfor skal ozon ses som et miljøvenligere alternativ til disse formål. Man skal have respekt for ozon, men med den rette viden om ozon og dets potentiale, kan det i mange tilfælde være et betydeligt bedre alternativ, i forhold til hvad kemikalier
kan tilbyde.

Indkøbskurv